Kim jesteśmy i jak się z nami skontaktować?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez niniejszą stronę internetową jest firma: Modernbud Łukasz Zdęba z siedzibą: ul. Wygodna 8/5, 50-323 Wrocław, NIP: 895-141-50-29.

W dalszej części polityki prywatności powyższą firmę nazywa się skrótowo “Administratorem”.

Kontakt z Administratorem możliwy jest przez:

Jakie dane osobowe przetwarzamy i dlaczego?

Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. W dalszej części polityki prywatności dokument ten będzie skrótowo określany jako “RODO“.

Treść dokumentu dostępna jest na stronie:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=PL

Informacje zawarte na niniejszej stronie dotyczą przetwarzania danych osobowych w związku z odwiedzaniem niniejszej strony internetowej.

Administrator może przetwarzać dane w innym zakresie, który nie jest bezpośrednio związany z jego stroną internetową. Przykładem jest zawieranie umów na piśmie. Inne zakresy przetwarzania danych osobowych są określone w odpowiednich dokumentach związanych z danymi czynnościami.

Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających niniejszą stronę internetową w celach:

  • zrealizowania umowy, przygotowania oferty lub podjęcia działań przed przygotowaniem oferty (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w szczególności w przypadku wysłania zapytania przez formularz kontaktowy na witrynie,
  • wykonania obowiązków prawnych przez Administratora (np. wystawienia faktury; na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • statystycznych (w tym monitorowanie ruchu na stronie internetowej; na podstawie art. 89 ust. 1 RODO),
  • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, w tym w celu marketingowym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Przetwarzane dane osobowe to w szczególności: imię, nazwisko, nazwa firmy, NIP, adres geograficzny, adres e-mail, telefon, adres komputerowy IP oraz wszelkie inne dane, jakie dobrowolnie nam podasz.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania oferty lub podjęcia działań przed przygotowaniem oferty. Niepodanie danych uniemożliwi przygotowanie i nawiązanie współpracy w ramach umowy.

W przypadku wysłania przez Ciebie formularza kontaktowego ze strony lub wysłania e-maila, Twoja wiadomość trafi na naszą skrzynkę, która utrzymywana jest i do której dostęp techniczny ma nasz dostawca serwera hostingowego, wskazanyi poniżej. Jeśli zadzwonisz do nas, w historii połączeń naszego telefonu będzie widniał Twój numer.

Czas przechowywania i przetwarzania Twoich danych związanych z korespondencją i połączeniami telefonicznymi jest zależny od celu, w jakim się z nami kontaktujesz. Domyślnie przyjmujemy jednak, że korespondencję e-mailową (w tym wysłane formularze) i Twój numer telefonu w historii połączeń będziemy przechowywać aż do: Twojego wyraźnego żądania ich usunięcia, ręcznego lub automatycznego usuwania zapisów (np. w celu zwolnienia miejsca na skrzynce e-mailowej lub w pamięci telefonu).

W przypadku stałych lub powracających Klientów, aby ułatwić współpracę możemy zapisać ich numery wraz z imieniem i nazwiskiem oraz identyfikatorem, w pamięci telefonu.

Jeśli więc chcesz mieć pewność, że wysłana przez Ciebie korespondencja, formularz kontaktowy lub historia połączenia telefonicznego, bądź zapisany w telefonie numer nie będą przez nas przetwarzane i zostaną usunięte, wyślij do nas odpowiednie zgłoszenie w tej sprawie.

Wykonujemy także (podobnie jak nasi dostawcy serwerów hostingowych, wskazanych poniżej) automatyczne kopie zapasowe danych witryny, e-mailów i przesłanych do nas formularzy, które to kopie zapasowe (zawierające Twoje dane osobowe) są przechowywane na serwerach firm hostingowych.

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Osoba, której dane osobowe dotyczą i przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez nią zgody lub na podstawie potrzeby przygotowania oferty lub podjęcia działań przed przygotowaniem oferty, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wycofanie innych zgód i zapytań możliwe jest przez kontakt e-mailowy z Administratorem.

Przekazywanie danych do innych odbiorców

Administrator przekazuje dane osobowe do odbiorców (firm i instytucji), którzy przetwarzają je na jego polecenie i na podstawie zawartych między Administratorem a odbiorcami umów.

Odbiorcami danych osobowych są:

  • Firma hostingowa, która utrzymuje skrzynkę e-mailową: IQ PL Sp. z o.o. z siedzibą w ul. Geodetów 16, 80-298 Gdańsk
  • Firma hostingowa, która obsługuje oprogramowanie hotelowe „KWhotel”: KajWare ul. Zbożowa 3, 30-002 Kraków, www.kajware.pl
  • Firma obsługująca finanse i księgowość (dotyczy przetwarzania danych na fakturach): Biuro Rachunkowe AMBRO Sp. z o.o., ul. Bolesława Drobnera 32 lok. 10, 50-257 Wrocław

 

Treści pochodzące z innych serwisów internetowych

Niektóre treści na niniejszej witrynie są ładowane z innych serwisów internetowych. Są to przykładowo:

  • prostokąt “Lubię to” Facebooka
  • Mapa Google

 

Ładowanie tych treści odbywa się dokładnie na takich samych zasadach, jak gdybyś otworzył bezpośrednio strony dostawców tych treści (czyli Facebooka, Google). W związku z tym, odnośnie tych treści obowiązuje polityka prywatności opublikowana przez te serwisy, bowiem to ich właściciele są administratorami danych osobowych, które posiadają.

W szczególności możesz być zalogowany do tych serwisów w swojej przeglądarce i treści wyświetlane w obrębie naszej witryny będą automatycznie dostosowane do ustawień Twojego konta w tych serwisach.

Nasza witryna nie ma wpływu na dane przetwarzane przez serwisy zewnętrzne w tym zakresie.

Profilowanie

Przez profilowanie należy rozumieć automatyczne podejmowanie decyzji Ciebie dotyczących.

Administrator w ramach prowadzonej strony internetowej nie profiluje Twoich danych.

Twoje prawa odnośnie danych osobowych

Masz prawo uzyskania informacji, czy Twoje dane są przetwarzane, dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania oraz niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

W celu zrealizowania swoich praw, skontaktuj się z Administratorem z odpowiednim wnioskiem.

Masz prawo wnieść skargę dotyczącą przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub odpowiedniego organu, pełniącego jego rolę zgodnie z zapisami RODO.

Jak długo przechowywane są Twoje dane?

Dane osobowe przetwarzane i przechowywane w oparciu o wyrażone przez Ciebie zgody są przechowywane i przetwarzane aż do momentu wycofania przez Ciebie zgody lub ich usunięcia przez Administratora (np. na skutek likwidacji działalności).

W pozostałych przypadkach dane są przechowywane tylko tak długo, jak jest to niezbędne do zrealizowania danego celu, z wyjątkami określonymi w RODO.

W szczególności zapytania dotyczące współpracy są przechowywane do momentu wniesienia przez Ciebie wniosku o ich usunięcie. Umożliwia to utrzymanie kontaktu i łatwy powrót do negocjacji w przyszłości.